Hushållsnära tjänster

OSTKUSTENS AKTIVITETSCENTRUM Ek. för. Lars-Erik Svensson, Inge Svensson • Blåklocksvägen 6• 572 41 OSKARSHAMN • SWEDEN Telefon 0491- 83474 Mobil. 070-693 74 89 (Lars-Erik), 0708-73 73 50 (Mona) • Organisationsnummer 769600-7884 Hemsida www.Aventyrsbanan.nu • Bg 5951-9199

PRISLISTA HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER etc. 2015

Prislistan gäller för enklare tjänster som gräsklippning, fönsterputsning, häck- och trädklippning, snöskottning, enklare snickerier, reparationer, målning och tapetsering etc. åt enskilda hushåll. Priser inkl. moms:
1 man 375 kr/tim inkl. moms
2 man 750 kr/tim inkl. moms
Restid 1 eller 2 man 200 kr/tim inkl milersättning

OAC avgör om det behövs en eller två man.

I normalfallet blir det billigare för kunden med 2 man eftersom jobbet oftast blir klart på mindre än halva tiden jämfört med en man. Varje påbörjad ½ timme debiteras som en ½ timme.. Vid användning av våra egna maskiner och utrustning, t.ex. gräs- och häckklippare tillkommer en debitering för slitage och bensin på 100 - 300 kr (berättigar ej till skattereduktion).

Vid användning av vår snöslunga debiteras 600 kr per timme inkl. förare Bortforsling av grenar och sopor 300 kr per vända med pick up och släpkärra.

Anbud/kostnadsberäkning

Vi lämnar gärna kostnadsfritt anbud eller preliminär beräkning på arbeten som beräknas överstiga 5000 kr inkl moms. På mindre arbeten räknas tiden för besök och kostnadsberäkning in i arbetstiden och debiteras således som arbetstid.

Trädfällning:

Räkna med en kostnad på 2 – 4 000 kr per träd beroende på storlek och placering. Bortforsling av grenar och sopor 300 kr per vända med vårt släp.

Snöskottning på tak

Takskottning 2 man 900 kr per timme (Minimidebitering 2000 kr – med skattereduktion 1000 kr) Framkörning och transportavgift tillkommer med 1. Inom tätorten 200 kr 2. Utanför tätorten 30 kr per mil.

Vid användning av vår snöslunga eller traktor debiteras 600 kr per timme inkl. förare

Betalningsvillkor: 15 dagar. Vi har F-skattsedel. Se ovan org. nr.
För flertalet hushållsnära tjänster får du ”skattereduktion” och vi drar av 50 % direkt på fakturan under vissa villkor.
Om skatteverket inte medger utbetalning för det utförda arbetet – helt eller delvis samt oberoende av åberopad grund – blir ni omgående skyldig att till oss betala återstående del av arbetskostnaden inom 10 dagar. För att få skattereduktion krävs bl.a. att ni är skattskyldig till ett belopp som minst motsvarar begärd skattereduktion, att ni äger och är skriven på fastigheten och att ni inte har några skatteskulder eller krav från kronofogden,

Är det något annan tjänst du efterlyser? Hör av dig till Mona 0708-73 73 50 eller Lars-Erik 070-693 74 89

2015-03-10 DAX ATT BESTÄLLA TID FÖR ÄVENTYRSBANAN OCH MIDDAG I LOGEN - SÅ HAR NI NÅGOT ATT SNACKA OM HELA VÅREN!!

Ny prislista för Havslätts Loge.